Tłumaczenia pisemne

Strona tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków tekstu przetłumaczonego, włączając spacje. Liczy się każda rozpoczęta strona.

Strona tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków tekstu przetłumaczonego, włączając spacje. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

Stawki tłumaczeń podlegają negocjacji w zależności od ilości stron, specyfiki słownictwa, terminu realizacji. Podane stawki są stawkami brutto.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) – od 40 zł


Tłumaczenie zwykłe – od 40 zł

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) – od 55 zł


Tłumaczenie zwykłe – od 55 zł

W przypadku tekstów specjalistycznych i archiwalnych ceny ustalane są indywidualnie.

Tłumaczę również książki i artykuły, instrukcje i ulotki, strony internetowe

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Cennik nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 K. C. 

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
bez pośredników!