Wykształcenie

  • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych.
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne.
  • Uniwersytet Wrocławski, Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations
    o specjalności dziennikarstwo.
  • Stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda na Uniwersytecie Wrocławskim (rocznik 2007/2008).
  • Użhorodzki Uniwersytet Narodowy (Ukraina), specjalizacja: dziennikarstwo. Studia zakończone uzyskaniem dyplomu z wyróżnieniem.

Przygotowanie do egzaminu

Pomagam w przygotowaniu się do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego (pisemny i ustny). Certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 jest podstawą do starania się o Kartę Polaka, legalizację pobytu czy też podjęcie studiów w Polsce.

Szkolenia

Uczestniczę w szkoleniach dla tłumaczy, międzynarodowych projektach, regularnie podnoszę swoje kwalifikację.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Jestem członkiem lubelskiego oddziału Towarzystwa Ukraińskiego.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
bez pośredników!