Інформація про захист персональних даних

Ваші персональні дані захищені згідно зі новими правилами про охорону особистих даних, відомі як RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Ці норми впроваджено Розпорядженням Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 27 квітня 2016 р. у справі захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і в справі вільного обігу таких даних та відхилення директиви 95/46/WE. 

Під обробкою персональних даних Директива ЄС розуміє будь-які операції з персональними даними або їх сукупність, включаючи збір, запис, систематизацію, зберігання, зміну, передачу та розкриття. Виконання перекладу може бути пов’язане з необхідністю обробки Ваших персональних даних.

Адміністратор Ваших персональних даних — Олеся Гераль, присяжний перекладач української мови, приватний підприємець під назвою “Олеся Гераль Присяжний Перекладач Української Мови” з місцемзнаходження в Kraśnik 23-204, Al. Niepodległości 11B/3. Інспектор захисту персональних даних — Олеся Гераль. Контактні дані до інспектора - biurogieral@gmail.com.

Персональні дані Замовників обробляю з метою:

- виконання послуги перекладу;

- архівізації документів. Дані, що стосуються завіреного перекладу записуються у Реєстрі присяжного перекладача і зберігаються на необмежений строк;

Обробка персональних даних відбувається у такому обсязі: ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, номер податкової ідентифікації NIP, дата народження, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, номери телефонів, адреса електронної пошти.

В разі виставлення фактури вимагаю вказання необхідних даних згідно зі податковим законодавством Республіки Польща.

Персональні Дані Замовника, як і дані третіх осіб, заміщені у документах, будуть оброблені з метою виконання перекладу. Згода на обробку персональних даних необхідна для виконання перекладу для Замовника. Ці дані (як скани документів, так і їх переклади) будуть зберігатися в моїх архівах протягом місяця від дня отримання перекладу.

Клієнти фірми мають право доступу до своїх персональних даних, а також право на спростування, право на видалення даних, право на обмеження обробки, право на передачу даних, право заперечувати проти обробки даних, право на відкликання згоди, якщо дані обробляються на підставі вираженої згоди та право на скаргу.